Osmanlı Devleti’nde ahlak polisi var mıydı ?
Bu isimle olmasa da, aleniyette halkın umumi ahlak ve adaba, dini hükümlere riayetini takip eden bir memur sınıfı vardır. Buna muhtesip denir.


19 Kasım 2022 Cumartesi
Alakalı Başlıklar