Henüz tetkike açılmamış arşiv vesikaları var mıdır? Açılınca, bazı şeylerin değişmesine tesir ihtimali nedir?
Bugüne ulaşmış evraklardan henüz tasnif edilmemiş olanlar vardır. Mesela tapu kadastro arşivinin çoğu tasnif edilmemiştir. Eski başvekalet arşivinin bir kısmı tasnif edilmemiştir Milli Savunma arşivinin çoğu araştırmacılara açık değildir. Hepsi açılsa bile bazı şeylerin değişmesinde tesiri olacak ölçüde değildir. Her şey bellidir, kaynağı ve vesikası vardır. Fakat maarif ve matbuatta, bunun öğrenilmesine, yayılmasına mani olan bir mekanizma vardır.


20 Kasım 2022 Pazar
Alakalı Başlıklar