Gelişmiş Arama İçin Tıklayınız!

Peygamberimize ayetler indirilirken, ona bu hadisenin peygamberlik emaresi olduğunu açıklayan veya ayetleri tefsir eden, ona bilgi veren akıl hocaları var mıydı?
Peygamberler her asırda her kavmin en müstesna ve mutena şahsiyetleridir. Seçilmiş insanlar oldukları için akıl hocasına ihtiyaç duymazlar. İlmi ve feyzi ancak Allahtan alırlar. Cenab-ı Peygamber için de, anlattıklarını Varaka bin Nevfel’den ya da rastladığı hristiyan ve yahudilerden öğrendiğini iddia edenler olmuş ise de, bu iddianın tutarsızlığı ve yavanlığı çok açıktır. Ciddiye alınacak şeyler değildir. bunları çürüten çok sayıda eser yazılmıştır.


20 Kasım 2022 Pazar
Alakalı Başlıklar