Hendek Savaşı sırasında Amr müslümanlara meydan okuduğunda sahabelerin korkup karşısına çıkamadığı, sadece Hz Ali'nin buna cesaret edebildiği doğru mudur? Sahabenin ölümden korktuğunu söylemek insanı Ehli Sünnet itikadından çıkarmaz mı?
Bunlar zayıf ve noksan rivayetlerdir. Sünni literatürde Hazret-i Ali’nin kahramanlığına dair haberler umumiyetle Şii kaynaklıdır. İtikada zararı olmadığı için alınmıştır. İhtiyatlı olmalıdır. Korkmak, insanî bir şeydir. Kimse bundan dolayı kınanamaz. Kur’an-ı kerimde Cenab-ı Peygamber, peygamberlerden sonra insanların en şereflisi olan mağaradaki arkadaşına “Korkma, Allah bizimledir” diye teselli verdi.
20 Kasım 2022 Pazar
Alakalı Başlıklar