Hükümdarların kullandığı Han unvanı hangi dile aittir?
Eski Türkçe’den gelme bir kelimedir. Moğolca kaan kelimesinin Türkçe’deki hakan versiyonundan gelmiş olması muhtemeldir.
20 Kasım 2022 Pazar
20 Kasım 2022 Pazar
Alakalı Başlıklar