Ayağına giydiği mesti bol olan bir kimsenin ayağı, mestin içinde kaldırınca, topuk yerinden çıksa; fakat ayağı basınca ayak topuğu yerine dönse, bu halde, o mestin üzerine meshetmek câiz olur mu?
Ayağın ekserisinin konçtan çıkması, meshi bozar.


22 Ekim 2012 Pazartesi
Alakalı Başlıklar