Ücret mukabili rüya tabiri ilmi öğretmek caiz midir?
Caiz ise de, böyle biri malum değildir. Olanlar da umumiyetle ciddiye alınacak kişiler değildir. Kenzü’l-Menam kitabı muteberdir.


29 Kasım 2022 Salı
Alakalı Başlıklar