Hisse senedlerinin zekâtı verilir mi?
Hisse senedi alan, o şirketin ortağı demektir. Şirketin sene sonunda demirbaşları, imalat maliyetleri, borçları vs düşüldükten sonraki kârından kendi hissesine düşen kadardan mesuldür. Bunun zekâtı verilir. Şirket idarecilerine salahiyet verilmişse ve onlar toptan zekâtı verirse, ortakların ayrıca vermesi gerekmez. Şafiî’de vekalet verilmese bile, ortak diğer ortağın zekatını verebilir. Bunu hesaplamak zor geliyorsa, hisse senedinin zekâtını, kağıt para zekâtı gibi, o andaki kıymetinin kırkta biri üzerinden verir. Eğer devamlı al-sat ile meşgul ise, bu senedler ticaret eşyası sayılır, kırkta birinden zekâtı verilir.
29 Kasım 2022 Salı
29 Kasım 2022 Salı
Alakalı Başlıklar