Bir ilmihalde şöyle diyor: “Mâlikîde mest üzerine mesh müddeti sonsuzdur. Mest üzerine, birinci abdest bozulmadan önce, ikinci bir mest, çizme, plâstik, naylon, lâstik ayakkabı giyse, dıştaki su geçirmezse, bunun üzerine mesh edebilir. Suyu çok geçirirse yine edebilir. Çünki, içteki ıslanarak, içtekine mesh etmiş olur”. Bundan Mâlikî mezhebinde deri mest üzerine giyilen ve deri olmayan bir mest üzerine mesh edileceği mânâsı çıkmıyor mu?
Bahsettiğiniz ifadedeki ilk cümle Mâlikî mezhebinin hükmünü; sonrakiler Hanefî hükmünü bildiriyor. Mâlikî mezhebinde mestin deri ve dikişli olması şarttır. Böyle mestin üzerine giyilen ikinci mest de deri ve dikişli olacaktır. Mâlikîde derinin üzerine giyilen deriden başka su geçirmez ayakkabı üzerine mest sahih olmaz.


24 Ekim 2012 Çarşamba
Alakalı Başlıklar