Sultan Kılıçarslan’ın, kayınpederi Çaka Bey’i öldürttüğü doğru mudur?
Selçuklu beylerinden Çaka Bey çok büyük bir asker olup, Batı Anadolu’da ve Ege denizinde Türk hakimiyetinin kurulmasında hizmeti geçtiği halde, son derece hırslı idi. İstanbul’da yetişmiş, ama zamanla dışlanınca Bizans’a düşman olmuştu. Bizans İmparatoru olma peşinde idi. Bizans’a karşı vaktiyle Peçeneklerle işbirliği yapmayan Çaka Bey, Haçlılarla başı belada olan damadı Kılıçarslan’ın başını ağrıtıyordu. Çünki arkasını sağlama alarak Bizansla sulh içinde olması lazımdı. Çaka Bey ise Selçuklu Devleti için tehlike teşkil ediyordu. Bundan fevkalade tedirgin olan Kılıçarslan, Bizans kaynaklarına inanmak lazım gelirse, kayınpederi ile evvela muhabeye tutuştu; sonra onu ziyafete çağırıp orada öldürttü. Bunlar siyasi hadiselerdir. Harb, hiledir.
16 Aralık 2022 Cuma
16 Aralık 2022 Cuma
Alakalı Başlıklar