Eğer bir kumandan, kâfirleri usulü dairesinde İslamiyete davet etmeden ve bu husustaki delilleri etraflıca serdetmeden harbe girişir ve kendilerini ansızın baskın suretiyle gaflet üzere yakalayıp öldürtür ise, aynen bir müslümanı katletmiş gibi diyet ödemekle mükellef olduğuna göre, Sırpsındığı zaferi bununla tezat teşkil etmez mi?
Hayır. Sırpsındığı, bir harbin içindeki muharebedir. Harb devam ederken yapılan muharebelerde haber vermek icap etmediği gibi baskın yapmak da caizdir. Kaldı ki düşman saldırırsa, İslama davet edilmesi gerekmez. Ayrıca yazdığınız hüküm de doğru değildir. Harbînin öldürülmesinde kısas ve diyet lazım gelmez. Zira darülharbdedir ve düşmandır. Ancak müstemenin, yani izinle darülislamda bulunan gayrı müslimin öldürülmesinde diyet lazım gelir.


16 Aralık 2022 Cuma
Alakalı Başlıklar