Salih bir erkek kendisiyle nikah düşündüğü saliha birisine, bu talebini hangi vasıtayla ulaştırmalıdır?
Erkek, bu işlere vakıf aracılar tarafından kendine münasip bir namzet bulununca, iki tarafı da tanıyan, bu işten menfaat beklemeyen aklı başında biriyle haber gönderilir. Talep müspet karşılanırsa, karşı taraftan kızla oğlanın sünnet vechiyle birbirini görmesi için gün kararlaştırılır. Oğlan kızı ziyarete gider. Bir odada görüşürler. Birbirlerini beğenirlerse, evvela oğlan fikrini kız tarafına beyan eder. Onlar da kabul ederse, isteme, nişan, nikah ve düğün safahatına girişilir.
16 Aralık 2022 Cuma
16 Aralık 2022 Cuma
Alakalı Başlıklar