Cariye efendisinin istifraş hakkını reddedebilir mi?
Reddedemez. Bu malikin mülkiyet hakkının icabıdır. Ama zaten her cariye bunu ister. Zira menfaatinedir. Eğer çocuğu olursa hürriyetine yol açılır. Ama tatbikatta işler böyle yürümez, rızaya ihtimam edilirdi. Bunu diline dolayanlar, anakronizme düşerek hadiseye bakış açısıyla bakıyorlar. Dolayısıyla bu mevzuyu anlamazlar. Onlara izah da gerekmez. İzah edilse de kabul etmezler.


18 Aralık 2022 Pazar
Alakalı Başlıklar