II.Meşrutiyet ile 31 Mart Vakası arasında Sultan Abdülhamid meşru halife miydi?
Evet. Muktedirdi. Zira Kanun-ı Esasi’de padişahın salahiyetlerini büyük ölçüde kaldıran tadilat daha yapılmamıştı.


4 Ocak 2023 Çarşamba
Alakalı Başlıklar