Kazf-ı Âişe küfrü mucibtir. Bir Şii, Sûre-i Nûrdaki âyet-i kerîmelerin Peygamberimizin başka bir hanımı hakkında nâzil olduğunu iddia etse bu te'vil onu küfrden kurtarır mı?
Ayeti kerimenin içtihada mahalli yoktur. Nitekim tefsiri hususunda sahabenin tevatürü vardır. O halde tevatürü inkar etmenin küfrü mucip olması lazım gelir. Yalnız burada aslolan Hazret-i Aişe’nin tahir olmadığını iddia etmek için söylerse o zaman küfre girer denebilir. Aksi halde, tevatür bile olsa yapmış olduğu tevil Hazret-i Aişe’nin taharetine bir halel getirmediğinden, küfre düşmez ama bidat sahibi olur. Allahü alem.


15 Ocak 2023 Pazar
Alakalı Başlıklar