Tanıdığım kimseler, kul hakkına düşme korkusundan dolayı devlet memuriyetinden men ediyorlar. Ne dersiniz?
Herkes vazifesini layıkı vechiyle yapmakla mükelleftir. Kul hakkı korkusu her meslek için mevzubahistir. İnsanlara faydalı olmaya niyet edilirse memuriyetin her anı ibadet olur. İnsanlık icabı işlenen kusurlardan mazurdur. Halkla doğrudan teması olan memur zaten azdır.


25 Ocak 2023 Çarşamba
Alakalı Başlıklar