Mustafa Kemal Paşa’nın dua okumak isteyen hocaya mani olduğu doğru mudur?
Falih Rıfkı M. Kemal’den naklen anlatıyor: “Sakarya'dan dönmüştüm. İstasyona çıkınca hocaların beni Hacı Bayram'a götüreceklerini haber verdiler. Baktım ki, Mehmetçiğin zaferini türbeye kaptıracağız. Ret de edemezdim, kalabalık arasında yavaş yavaş yürüyerek bir tertip düşünüyordum. Tam Meclisin önüne gelince, birden ayrıldım, balkona çıkarak nutuk söylemeye hazırlandım. Halk da milletvekillerine katılarak karşımda bir dinleyiciler kalabalığı toplandı. Söyledim, sonra içeriye girdim. Program bu olmuş oldu.” (sayfa: 505)
7 Şubat 2023 Salı
Alakalı Başlıklar