Depremzedeye verilen para zekat yerine geçer mi?
Fakir müslüman ise ve ellerine verilirse ve vekil muayyen ise geçer. Nitekim zekat verilecek 8 sınıftan biri de ibnüssebildir ki, memleketinde malı olduğu halda şimdi parasız kalanlara, bu malına ulaşamayanlara denir. Ancak zelzele yardımlarının çoğu, bilindiği kadarıyla, zelzelezedelere temlik edilmiyor, yani ellerine verilmiyor, yardımların finansmanında kullanılıyor.
7 Şubat 2023 Salı
Alakalı Başlıklar