1923 senesinde Temyiz Mahkemesi’nin Eskişehir’de kurulmasının sebebi neydi?
Ankara hükümetinin temyiz mercii Sivas’ta idi. Sonra bilhassa İstanbul ve İzmir’den gelecek dava dosyalarının Sivas’a ulaşmasının zorluğu düşünülerek, Sivas'tan Eskişehir'e nakledildi.


16 Şubat 2023 Perşembe
Alakalı Başlıklar