Sultan Vahideddin, Ahmet İzzet Paşa'yı neden sadrazamlıktan azletti?
İttihatçı katillerin kaçmasına göz yumduğu için. Bu sebeple müttefikler mütarekenin hükümlerini ağırlaştırdılar. Memleket bilinen felaketlere sürüklendi.


16 Şubat 2023 Perşembe
Alakalı Başlıklar