Vakit israfı olduğu için Twitter, Instagram ve Facebook kullanmamak uygun mudur?

Bunların hepsi lüzumsuz ve zaman israfı olan şeylerdir. Ancak zamanın silahıyla silahlanmak da lüzumlu bir kaidedir. Bundan müsağni kalmak mümkün değildir. Bu fayda ve lüzum da herkes için değil, muayyen kişiler için mevzubahis olabilir. 
16 Mart 2023 Perşembe
Alakalı Başlıklar