Sultan Vahîdeddin'in İngilizlere karşı tavrı, Gandhi’ye benzetilebilir mi?

Hem ona hem de Nazi işgalinde Fransa’yı mümkün mertebe himayeye çalışan Mareşal Petain’e benzetilir. Ne kadar isabetlidir, söz götürür.
5 Nisan 2023 Çarşamba
Alakalı Başlıklar