Bir kimsenin küçük bir bahçesi olsa, o bahçede de zekât nisabına ulaşacak kadar meyve yetiştirilse, bunun bir kısmı evde yense ve eşe-dosta hediye edilse, kalanı da satılsa, zekât vermesi gerekir mi?
Ev bahçesinin mahsullerinden zekât verilmez.
6 Aralık 2012 Perşembe
Alakalı Başlıklar