Bir beyanınızda Sultan Hamid iktidarının son senelerinde meşhur muvazene siyasetinin iflas ettiğini söylemiştiniz. Tahttan indirilmeseydi, bu politika olmadan tahtını muhafaza edebilir miydi?

Kalabilseydi, sağlığı müsaade etseydi ve çevresi elverseydi yeni bir muvazene kurabilecek zeka ve tecrübeye sahipti.
14 Mayıs 2023 Pazar
Alakalı Başlıklar