Üzerimde çok ağırlık oluyor. Kafam kalkmıyor. Doktorlara gidip tahlil de yaptırıyorum ama bir hastalık çıkmıyor. Ne yapmalıdır?

Başında ve sonunda 100'er salavat getirmek üzere her gün 500 tane La havle ve la kuvvete illâ billah söylenir. Her yüz sonunda illa billahil aliyyil azim denir.
29 Mayıs 2023 Pazartesi
Alakalı Başlıklar