Siyasi İslam'ın fonksiyonu nedir?

Siyasi İslam, Türkiye’de merkez sağın iktidara gelmesini engellemek, gelirse de otoritesini limite etmek için Almanya desteğiyle derin devlet tarafından kurulmuştur. 1980'den sonra Amerika'nın Sovyetlere karşı kurmayı tahayyül ettiği yeşil kuşak projesi çerçevesinde cemaatler desteklenmiş ve merkez sağa angajeye çalışılmıştır. 28 Şubat darbesiyle ABD aleyhtarı siyasi islam tasfiye edilerek, bundan çıkan ve ABD ile problemi olmayan bir kitlenin iktidara gelişi desteklenmiştir. Aynı zamanda İslamiyetin reforme/deforme edilmesini müdafaa eden siyasi İslam, müslümanları gayrı islami sisteme entegre etmiş; seküler kesimi tahrik ederek cemiyeti ayrıştırmıştır. 
29 Mayıs 2023 Pazartesi
Alakalı Başlıklar