Mevlidin teganni ile okunmasına mani olunmalıdır sözü ne manaya geliyor?
Mevlidin arasındaki Kur’an-ı Kerim aşirleri kastediliyor. Yoksa mevlid-i şerif kasidedir, elbette teganniyle okunur. Ama bunu yaparken kelimelerin manalarını değiştirmekten sakınmalıdır. Çünki mevlid, aynı zamanda bir ilimdir.


25 Temmuz 2023 Salı
Alakalı Başlıklar