Mekke ve Medine halkı Vehhabi midir?
Suudi Arabistan’da hâlâ resmi mezhep Vehhabiliktir. Vaazlar, fetvalar, tedrisat, neşriyat ve mahkeme hükümleri bu mezhebe göredir. Ama halkın çok azı şuurlu Vehhabidir. Büyük bir kısmı Sünnidir. Daha büyük bir kısmı dini mevzularda şuursuzdur. Faysal zamanından itibaren hükümdarlar Vehhabi ulemanın rolünü tahdit ederek Vehhabiliğe bilerek/bilmeyerek darbe vurmuş ve vurmaya da devam etmektedir. Faysal, ilk defa Âlü Şeyh denilen ve mezhebin kurucusu Muhammed bin Abdilvehhab’ın soyundan olmayan bir şeyhülislam tayin etti. Kardeşi Fahd, Sünnilere hürriyet vererek ve Vehhabilerin taşkın isteklerini kulak ardı etti. Kardeşi Abdullah, Mescid-i Nebi’de Resulullah’ın kabri önünde o zamana kadar alışılmamış bir şekilde ellerini açarak dua etti. Şimdiki hükümet ise Garp nezdinde mütecaviz görünen Vehhabiliği tasfiye etmeye çalışmaktadır


7 Eylül 2023 Perşembe
Alakalı Başlıklar