Şah İsmail ile Şah Abbas Bağdad’ı aldıklarında ehl-i beytten olduğu halde Abdülkâdir Geylanî türbesini de harap ediyorlar. Neden?
Neden etmesinler? Şeyh Abdülkadir Sünni alimidir. Şiiler, ehl-i beytten gelmeden evvel 8 prensipli Şii akidesine mensup olmayı arar, buna mensup olmayanların ehl-i beyt mensubiyetine itibar etmezler. Sünnilerdeki altı şarta ilaveten takiyye (sünnilerin yanında itikadını gizleme) ve teberri/tevelli (Ali’yi sevmek, muhaliflerini sevmemek) aranır.


7 Eylül 2023 Perşembe
Alakalı Başlıklar