Tahsin Paşa’nın hatıralarında Şehzade Vahideddin ve Yusuf İzzeddin Efendi’nin Sultan Hamid’i aslında sevmediği yazıyor. Ne dersiniz?
Sultan Abdülhamid ile Şehzade Yusuf İzzeddin ve Vahideddin efendiler birbirlerini çok severlerdi. Bu herkesçe bilinen bir keyfiyettir. Sultan Hamid, Sultan Vahideddin’e çok itimat ederdi. O da zaten ağabeyine çok bağlıydı ve benzerdi. Yusuf İzzeddin Efendi, babası Sultan Abdülaziz’e olan hürmet ve vefasından dolayı Sultan Abdülhamid’i severdi. Sultan Hamid, mazlum padişah Sultan Aziz’in ailesine kendi ailesi gibi sahip çıkmıştır. Bu ikisinden, İttihatçılar zamanında bazı menfi sözler sadır olmuş ise, bunlar İttihatçı korkusundan rüşvet-i kelam kabilinden olup ciddiye alınmaz. Kaldı ki İttihatçılar Veliaht Yusuf İzzeddin Efendi ile ikinci veliaht Vahideddin efendinin arasını açmaya çalışmışlardır. Tahsin Paşa hatıralarını tek parti devrinde neşretti. Onun için hanedana ve bilhassa Sultan Vahideddin’e karşı layık olmayan beyanlarda bulunması tabiidir, aslı yoktur.


7 Eylül 2023 Perşembe
Alakalı Başlıklar