Zekât, farklı yerdeki altının veya paranın bir tanesinden verilebilir mi?
Çeşitli yerlerde para olsa, mükellef bunlardan birinden hepsinin zekâtını verebilir. Çünki zekât, o malın aynına taalluk etmez.


7 Eylül 2023 Perşembe
Alakalı Başlıklar