Gelişmiş Arama İçin Tıklayınız!

Rusya ve Ukrayna harbinin maksadı nedir?
Yakın tarihteki hadiselerin ortaya koyduğu haksızlıkların devamıdır. Görünüşte Ukrayna’nın Rus ekalliyete yaptığı eziyetlerdir. Ukrayna’nın üçte ikisi Ruslarla meskundur ve tarihi Ukrayna’ya dahil değildir. Global güçler toy Ukrayna’yı pohpohlayıp Rusya ile karşı karşıya getirdi. Ukrayna’nın mağlubiyeti, Almanya’nın dolayısıyla AB’nin mağlubiyeti demektir. Çünki Almanya’da nükleer enerji kullanılmadığı için tabii gaza bağlıdır. Rusya, Afrika’daki eski Fransız müstemlekelerinde yaptığı darbelerle, nükleer enerji kullanan Fransa’yı uranyumdan mahrum etti. Bu mücadelenin neticesi muhtemelen, Ukrayna mahvolacak, AB çözülecek, Rusya da sarsılacaktır. ABD’nin arzusu da budur. Bir taşla iki kuş.


10 Eylül 2023 Pazar
Alakalı Başlıklar