Bir alimin iki farklı ictihadı olsa, avam bunlardan herhangi birine uyabilir mi?
Bu kavillerden sahih olan ile amel eder. İki kavilden biri eski kavli ise rücu ettiği anlaşılır, buna uyulmaz. Muteber ilmihaller avam için sahih ve sonraki kavillere göre yazılmıştır. İlmihale uyanın başına böyle işler pek gelmez.


14 Eylül 2023 Perşembe
Alakalı Başlıklar