Yahudilerin, Yahudi olmayanların kendilerinin hizmeti için yaratıldığına inandığı, Yahudilerin Havva ve şeytan münasebetinden doğduğu doğru mudur?
Bunlar antisemitiklerin uydurmalarıdır. Ciddiye alınacak şeyler değildir. Yahudiler de meziyet ve zaafları ile başka insanlardan farklı değildir. Her din mensubu, kendisinden olmayana bir isim verir. Yahudiler yabancılara goyim der. Müslümanlar da gavur der. Yahudilerin Yahudi olmayanlar hakkındaki düşüncesi, diğer dinlerin kendi dinlerinden olmayanlar hakkındaki düşüncesinden daha kötü değildir. Mesela Müslümanlar Yahudilerin ve Hristiyanların ebedi cehenneme gideceğine inanır. Yahudiler ise (putperest gördükleri) Hristiyanların cehenneme, ama (bir Allah’a tapındıkları için) Müslümanların cennete gideceğine inanır.


16 Ekim 2023 Pazartesi
Alakalı Başlıklar