Bir işçi tutulduğu zaman akdin sıhhati için neler konuşulmalıdır?
İşin ne olduğu, işin müddeti ve ücret konuşulmalıdır. İş, duvar örmek gibi zamanlı değil ise, işin mahiyetini konuşmak kâfidir. Uşak gibi işlerde müddet de konuşulur. Yapacağı iş (tarla ırgatı, ev uşağı gibi) örfen belli ise tarife gerek yoktur. Belli değil ise işin ne olduğu da konuşulmalıdır.


22 Şubat 2013 Cuma
Alakalı Başlıklar