Birinden alacağım vardır. Vefat etti. Çocukları bu alacağı ödemek zorunda mıdır?
Vârisler, ölenin mal varlığından ödemek mecburiyetindedir. Zaten bir kimse ölünce mal varlığından önce defin masrafları karşılanır. Sonra borçları ödenir. Sonra kalan kısmın üçte birinden varsa vasiyetleri yerine getirilir. Geri kalanı vârisler paylaşır. Ölenin malı yoksa; vârisler ödemek zorunda değildir.


22 Şubat 2013 Cuma
Alakalı Başlıklar