Vaazlarda fıkhî mevzulara girmek lazım geliyor. Cemaatte her fikirden kişiler bulunuyor. Nasıl hareket etmelidir?
Vaazlarda fıkhi mevzulara girmek adet değildir. Hem içtimai hem de kanuni olarak sıkıntı hasıl edebilir. Ahlaki ve itikadi mevzular, ayet-i kerime, hadis-i şerif ve menkıbelerle anlatılır. Fıkıhtan umumi bahsedilir. Usulden bahsedilir, fürudan değil. Çünki bunlar ilmihalden öğrenilir.


5 Kasım 2023 Pazar
Alakalı Başlıklar