Hazret-i Ali’nin oğullarından Muhammed bin Hanefiyye, Şiilerin lideri oldu mu?
Biraderi Hüseyin’in Ali'nin Kûfe'ye gidişini doğru bulmaz ve kendi oğullarını onunla göndermez iken, biraderini ve ailesini katl ettiği iddia edilen Halife Yezid’e biatini bozmaz iken, hatta Hârre âsilerine karşı halifeyi müdafaa ederken, nasıl Şia’nın lideri denir. Şia, bu büyük ismin karizmasından istifade etmek için böyle şeyleri uydurmuştur. Nitekim Muhtar Sekafi’nin güya Kerbela’nın intikamı almak üzere isyan ederken, ondan izin aldığı iddiası da böyledir. Bu, halkı kendi davasına celbetmek için Muhtar’ın uydurmasıdır. Halbuki bu hadise üzerine Muhammed bin Hanefiyye, Muhtar ile irtibatını tamamen koparmıştır.


5 Kasım 2023 Pazar
Alakalı Başlıklar