Cumhuriyetin ilk zamanlarında Protestanlığın kabul edilmek üzere tetkik edildiği doğru mudur?
Karabekir bundan bahsediyor. Böyle bir mevzu konuşulmuştur. Hristiyanlığın kabulü diye bir şey mevzubahis değildir. Hristiyan olsaydık bize bu kadar ağır şartlar dikte ettirmezlerdi mantığı hakimdir. Halbuki cumhuriyeti kuran kadro, umumen pozitivist fikriyatta ve din fikrine mesafelidir.


11 Kasım 2023 Cumartesi
Alakalı Başlıklar