Evde yapılan böreği pişirmek için fırına götürsek, fırıncı bunu pişirip karşılığında para alsa, ortada mal olmadığı için câiz olur mu?
Bu bir satış değil, icâre akdidir. Fırıncının aldığı hizmet bedelidir, câizdir.


5 Mart 2013 Salı