Gelişmiş Arama İçin Tıklayınız!

İslam hukukunda istimlak var mıdır?
Halife, maslahat için, yani umumun menfaati için piyasa değerini peşin ödeyerek menkul veya gayrı menkul bir malı istimlak edebilir. Mesela yolu, camiyi, mezarlığı genişletmek için etrafındaki araziden satın alabilir. Harbde ihtiyaç varsa halkın elindeki demiri veya hayvanları zorla satın alabilir.


12 Aralık 2023 Salı
Alakalı Başlıklar