Gelişmiş Arama İçin Tıklayınız!

Osmanlılar Anadolu’ya geldiğinde soyu sopu belirsiz at hırsızı diyenlere ne demelidir?
Karamanlılar gibi Osmanlıların muazzam meziyetlerini ve muvaffakiyetlerini çekemeyenler, onlar için soyu sopu belirsiz, Selçukluların çobanı gibi küçültücü tabirler kullanmıştı. Bazı son devir tarihçileri Osmanlıların Timur istilasından sonra siyasi karizma kazanabilmek için kendisini Oğuz nesline bağladığını söylerse de doğru değildir. Buna ihtiyacı yoktu. Cumhuriyet devrinde inkılapçı bir reaksiyonla bu iddia harlanmıştı. Ama at hırsızı diyen hiç duyulmamıştı. Osmanlı ailesinin Oğuzlara mensup şerefli ve soylu bir aileden geldiği, Selçuklu hanedanı ile akraba olduğu, bu sebeple Selçuklu sultanının kendilerine itibar ettiği, soyu ne olursa olsun hizmetleri ve seciyeleri ile yüksek bir şeref kazandıklarında tarihçiler müttefiktir.


2 Ocak 2024 Salı
Alakalı Başlıklar