“Fatiha-yı şerife” mi “Fatiha-yı şerif” mi?
Farsçada Arapçadaki gibi müennes ve müzekker tefriki yoktur. Arapça kelimeler Farsça terkip yapıldığı zaman da buna riayet icap etmez. Ama Osmanlı münevverleri buna riayet etmiştir. Fatiha-i şerife ve buna mukabil İhlas-ı şerif, âyet-i kerime ve buna mukabil Kuran-ı kerim demiş ve yazmıştır. Zira aksinde tenafür vardır. Kulak tırmalıyor veya kulak aşinalığını bozuyor.


17 Ocak 2024 Çarşamba
Alakalı Başlıklar