Gelişmiş Arama İçin Tıklayınız!

Muallim namzedlerine tavsiyeleriniz nelerdir?
Muallim, talebelerine daha faydalı olmak hususunda kendini ilmen ve manen inkişaf ettirmelidir. Derse iyi hazırlanmalı, mevzusuna hâkim olmalı, muhtemel sualleri evvelden düşünüp zihninden geçirmelidir. Kılık kıyafeti saçı sakalı düzgün olmalıdır. Derste talebelere sual sormalı, onları derse iştirak ettirmelidir. Talebenin istidadını fark edip teşvik etmeli, noksanını görüp takviye etmelidir. Hoca talebeye sadece bilgi veren değil, aynı zamanda rol modeli olan ve onu yönlendirmesi gereken kişidir. Herkesin müspet manada yönlendirilmeye ihtiyacı vardır. Dersi şiir ve atasözleriyle destekleyerek anlatmalıdır ki hatırda kalsın. Derste arada bir fıkralar ve nükteler yapmalıdır ki, talebenin dikkati toplansın. Talebenin her sualine ciddiye alıp cevap vermelidir. Küstahlık, ukalalık ve alaylarını görmezden gelerek, kendisine geri çevirmelidir. Talebeyle alay etmemeli, onu küçük düşürmemeli, başkasının yanında azarlamamalıdır. Talebe ile yüz göz olmamalıdır. Nazik davranmalıdır, güler yüzlü tatlı dilli olmalıdır. Kendisinin de bir zamanlar genç olduğunu, gençlerin aklının bir karış havada olduğunu unutmamalıdır. Çok kıt not vermemelidir. Toleranslı olmalıdır, özürleri kabul etmelidir. Ceza vermekte acele etmemeli aşırıya gitmemelidir. Talebeyi cezalandırırken, onu belki çok zor şartlarda okutmaya çalışan ailesini de cezalandırdığını hiçbir zaman unutmamalıdır. Kendisini sevdirmelidir. İnsanlara faydalı olmak isteyen, kendisini sevdirmelidir. Çünkü insanın cibilliyetinde kendisine iyilik edeni sevmek vardır.


31 Ocak 2024 Çarşamba
Alakalı Başlıklar