Gelişmiş Arama İçin Tıklayınız!

Hristiyanlık ile İsevilik, Yahudilik ile Musevilik arasında ne fark vardır?
Babil sürgününden sonra Tevrat kayboldu. Ezra, ME 4.asırda insanların hatırında kalan kısımları topladı. Bu problemli metnin anlaşılması için çeşitli tefsirler yazıldı. MS II. asırda haham Yahuda ha-Nasi bunları topladı. Böylece Tevrat ve Talmud dinin iki kaynağı hâline geldi. Musa şeriatinin bu tarihten sonra aldığı hâle Judaism (Yahudilik) denir. Ancak Yahudi aynı zamanda Musa şeriatine tabi İsrailoğullarını da içine alan bir tabirdir. Yahudilik deyince hem bir ırk, hem de bir din anlaşılır. Müslümanlar ve ezcümle Osmanlılar Yahudilere Musevi demiştir.

İsa aleyhisselama ilk inananlar kendilerine Mesihî derdi. Mesih İsa aleyhisselamın lakabıdır. Bunun Yunancası Hristostur. Bu dini Antakya’da yayarken, burada Yunanca konuşulduğu için kendilerine Hristiyan dediler. Binaenaleyh İsevilik, Mesihilik ve Hıristiyanlık birbirinin aynısıdır.


31 Ocak 2024 Çarşamba
Alakalı Başlıklar