Bir ilahiyat talebesine Hanefi mezhebini iyi öğrenmesi için Mebsut, Hindiyye, İbni Abidin veya Hidaye şerhi okumayı tavsiye eder misiniz?
İbn Abidin kafidir. Sonra Hindiyye okunabilir. Arapçasından okumalıdır. Tercümesinde hatalar vardır. Tercümeyi de yanında açıp icabında bakmak iyi olur.


2 Nisan 2024 Salı
Alakalı Başlıklar