Şu zamanda câmilerde cemaatle kılınan tesbih namazı câiz midir?
Nâfile namaz, Hanefî mezhebine göre cemaatle kılınamaz. İlân etmeden, imamla beraber dört kişi cemaatle kılabilir. İlân edilirse veya dörtten fazla olursa mekruh olur. Dört kişi kılarken, başkaları gelip uyarsa, ilk dördüne mekruh olmaz.


19 Mayıs 2013 Pazar
Alakalı Başlıklar