Krom madeni işleten kişi zekâtını nasıl verir?
Dârülislâmda madenlerin beşte biri beytülmâle verilir. Dârülharbde madenin zekâtı yoktur.


19 Mayıs 2013 Pazar