Dükkânımıza alışveriş yapmak üzere gelen yabancı hanımlar bazen selâm veriyor. Bu selâma mukabele etmek lâzım mıdır?
Şir’atü’l-İslâm’da der ki: Erkeğin, mahremi olmayan genç kadına; genç kadının da, mahremi olmayan erkeğe selâm vermesini câiz değildir. Zira selâmlaşma ile yabancı kadın ve erkek arasında bir tanışma ve yakınlaşma olur. Bundan da fitne doğar. Ama birbirini tanımayan yabancı erkek ve kadınların selamlaşmasını, birçok âlimler mekruh görmemişlerdir.
15 Haziran 2013 Cumartesi
Alakalı Başlıklar