A, B’den bilgisayar veya telefonunu kısa müddet için istese, B de şartsız olarak verse, A “Mutlak ıtlakı üzere câri olur” diyerek bilgisayarın veya telefonun her tarafını kurcalayabilir mi?
Örfe bakılır. Örf, bu gibi eşyayı sadece yaygın kullanıldığı şekilde kullanmaktır. O kaide buna tatbik edilemez.


20 Haziran 2013 Perşembe
Alakalı Başlıklar